cDiploma – najlepszy system do zabezpieczenia autentyczności dyplomów dla uczelni

Adrian Sienicki

Global Business Development Manager

Adrian Sienicki

Global Business Development Manager

Co roku na rynek pracy trafiają absolwenci różnych uczelni. Każdy z nich po ukończeniu studiów ma w ręku upragniony dyplom. Absolwenci mają obowiązek poświadczania swoich kwalifikacji zawartych w dyplomie u pracodawców, w urzędach czy na innych uczelniach, na których dalej się kształcą. Na etapie przekazywania dyplomu jako dowodu swojego wykształcenia, jednym z najważniejszych aspektów jest jego autentyczność. W takiej wymianie informacji zarówno pomiędzy placówkami edukacyjnymi, a i samymi kandydatami bardzo ważna jest sprawna i szybka weryfikacja wiarygodności dokumentu.

cDiploma – czym jest i jak działa

Obecnie, gdy chcemy udowodnić nasze wykształcenie, mamy do wyboru dwie drogi: pobranie odpłatnego odpisu z uczelni bądź poświadczenia notarialnego autentyczności dyplomu. W niektórych przypadkach stosowane są bazy danych, w których można sprawdzić kandydata i jego wykształcenie. Są to jednak czasochłonne i wymagające sporego zaangażowania operacje. Do wszystkich wymienionych działań potrzebny jest czas, nieraz liczony w dniach, a nawet tygodniach oraz zaangażowanie środków ze strony instytucji, firm czy właścicieli dyplomów.

Idealnie by było, gdyby procedura ta została uproszczona, a dodatkowo całkowicie eliminująca problem podrabiania dyplomów. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi rozwiązanie cDiploma, stworzone przez działającą na rynku międzynarodowym polską firmę Veriori S.A. Technologia cDiploma wykorzystuje zaawansowane rozwiązania kryptograficzne i metodykę zapisywania danych technologii blockchain. Zamieszczony na dokumencie kod QR z dodatkową warstwą kryptograficzną i zaszyfrowanymi danymi jest sczytywany np. za pomocą telefonu komórkowego z zainstalowaną specjalną aplikacją służącą do weryfikacji autentyczności oznaczonego dokumentu. Kod QR stanowi klucz do sprawdzenia autentyczności zapisanych na nim danych. Oprócz udostępniania informacji z dyplomu w wersji elektronicznej system jest również niezawodnym narzędziem do zapewnienia i weryfikacji autentyczności tych dokumentów, także w postaci skanów lub wydruków. Jak wspomniano wcześniej, wykorzystując zaawansowane metody kryptograficzne i stenograficzne, w tym unikalny i zaszyfrowany kod QR, cDiploma uniemożliwia fałszowanie dyplomów oraz posługiwanie się nimi przez osoby nieuprawnione. Co ważne, eliminuje w ten sposób ewentualne ryzyko reputacyjne uczelni.

Samo działanie użytkowe cDiploma jest niezwykle intuicyjne i proste. Po zeskanowaniu kodu np. telefonem, dane za pomocą algorytmu kryptograficznego są weryfikowane, a na końcu (w przeciągu kilku sekund) użytkownik otrzymuje wyświetlany w aplikacji wynik – dokument jest autentyczny lub podrabiany.

W tym miejscu należy podkreślić, że rozwiązanie cDiploma pozwala na łatwe i szybkie wdrożenie cyfrowych dyplomów zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym RODO. Wprowadzenie tej technologii przez uczelnie, nie wymaga więc ani zbyt wiele czasu, ani zmiany regulaminów czy procedur, za to bezkonkurencyjnie usprawnia proces weryfikacji, a w przyszłości może dostarczyć uczelni informacji zwrotnych, np.: dotyczących losów absolwentów na rynku pracy (obowiązek prawny monitoringu nałożony przez ustawodawcę na szkoły wyższe).

cDiploma – korzyści dla uczelni

Podsumowując, do najważniejszych korzyści wprowadzenia systemu cDiploma przez uczelnie należą:

ochrona wizerunku i marki uczelni,

ograniczenie wydatków na ochronę własności intelektualnej oraz przeciwdziałanie fałszerstwom,

zapewnienie bezpieczeństwa obiegu dokumentów, także drukowanych,

zwiększenie efektywności raportowania losów zawodowych absolwentów,

poprawa wydajności procesów rekrutacyjnych uczelni w odniesieniu do pracowników oraz studentów (np.: studiów podyplomowych),

Na zakończenie warto dodać, iż rozwiązanie cDiploma od Veriori S.A. nie ma sobie równych na rynku, a rozwój tej technologii w przyszłości to nieocenione możliwości, które zaprezentuję w przyszłych publikacjach.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wszystkich możliwościach wykorzystania naszej technologii, zapraszam do kontaktu:

[email protected],

lub pod numerem telefonu: 

+48 512 789 158.

Kontakt

Veriori S.A.

Aleje Jerozolimskie 142B,

02-305 Warszawa

[email protected]

+48 510 969 198

Otrzymuj powiadomienia o nowościach
Subskrybuj newsletter, by otrzymywać newsy z branży brand protection.