Problem podrabianych produktów dotyka producentów i konsumentów oraz odbiorców B2B na całym świecie. Zorganizowane grupy przestępcze fałszują niemal wszystko, od produktów FMCG przez zabawki dla dzieci, aż po środki ochrony roślin i leki. Ilość wprowadzanych na rynek podróbek drastycznie zwiększyła się w trakcie pandemii koronawirusa. Według ostatniego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z czerwca 2020 r. straty tylko 2 europejskich sektorów (kosmetyki, higiena osobista) wzrosły o ponad 10,8 mld zł od 2019 r. Jak zatem przy takiej skali zjawiska chronić swój produkt i markę przed podrabianiem? Warto skorzystać z osiągnięć najnowocześniejszej technologii!

Podrabianie produktów – skala i dotkliwość problemu

Przed wskazaniem rozwiązań warto poszerzyć swoją wiedzę na temat skali problemu, tak by właściwie ocenić powagę sytuacji. Rynek podróbek, o ile można użyć takiego określenia, od lat jest w fazie intensywnego wzrostu, m.in.: dlatego że dystrybucję „fałszywek” ułatwia coraz większa popularność e-commerce. „Podrabiacze” już dawno przestali się koncentrować wyłącznie na dobrach konsumpcyjnych i towarach luksusowych (premium), schodząc do branż i produktów z niższych półek cenowych oraz sektorów przemysłowych. Według szacunkowych danych z badania przeprowadzonego przez EUIPO oraz OECD naruszenia praw własności intelektualnej w handlu międzynarodowym w 2019 r. mogły dotyczyć aż 3,3% światowego handlu . Tylko w Unii Europejskiej sektory produktów kosmetycznych i higieny osobistej, win i wyrobów spirytusowych, farmaceutyczny oraz sektor zabawek i gier w wyniku podrabiania towarów tracą corocznie blisko 80,7 mld złotych wartości sprzedaży.

Oprócz utraconych przychodów producenci, których sfałszowane produkty pojawiają się na rynku, narażeni są także na potencjalne ryzyko reputacyjne. Wizerunek budowanych przez nich marek może ucierpieć, ponieważ fałszywie sygnowane nimi podróbki nie zapewniają porównywalnej jakości, a także poziomu bezpieczeństwa dla konsumentów. Nie są one bowiem poddawane tak rygorystycznym testom przed wprowadzeniem na rynek, jak produkty oryginalne. Część z nich może więc stanowić znaczące zagrożenie dla odbiorców końcowych. Tutaj warto ponownie odwołać się do danych z raportów EUIPO, OECD, a także Europolu . W branży farmaceutycznej nie podrabia się już tylko leków „poprawiających komfort życia”. Coraz częściej fałszowane są leki stosowane w leczeniu poważnych chorób, w tym antybiotyki, leki przeciwnowotworowe i stosowane w leczeniu chorób serca. Z kolei w trakcie pandemii fałszerze ruszyli pełną parą z produkcją podrobionych testów, środków ochrony indywidualnej oraz leków pomagających w leczeniu COVID-19. Rzecz jasna to tylko przykłady branż dotkniętych podróbkami produktowymi. Oprócz, wskazywanych poprzednio branż farmaceutycznej i medycznej, wzrosło również zagrożenie dla producentów środków ochrony roślin. Podrabiane i wprowadzane na rynek pestycydy mogą stanowić dla rolników i konsumentów zagrożenie równie duże jak fałszywe leki.

Veriori Authenthication System – skuteczna ochrona produktu i marki przed podrabianiem

Obecnie na rynku „antypodróbkowym” występuje kilka technologii, z których korzystają producenci przy zabezpieczaniu produktów przed fałszerstwami. Należą do nich m.in.: hologramy, mikrodruk oraz tradycyjne kody dwuwymiarowe. Każda z tych technologii z nie jest jednak doskonała, w dużej mierze z powodu swojej przestarzałości. Np.: hologramy można podrobić, a ponadto nie są możliwe do łatwego zweryfikowania przez końcowego odbiorcę. Żadne z wyżej wymienionych rozwiązań nie daje także dodatkowych możliwości śledzenia produktu w kanałach dystrybucji oraz nie oferuje zaawansowanych rozwiązań marketingowych.

Pod tym względem nową jakość na rynku stanowi rozwiązanie Veriori Authentication System (VAS), stworzone przed polską firmę działającą na rynku międzynarodowym (Veriori S.A.) i nagrodzone 2 złotymi medalami za innowacyjność na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine 2019 we Francji.

VAS to system, który – dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oraz zaawansowanych mechanizmów kryptograficznych – zabezpiecza i wspiera markę w całym jej cyklu życia rynkowego. Służy przede wszystkim do zabezpieczenia oraz weryfikacji autentyczności produktów, kontroli łańcucha dostaw, a także do wspomagania działań marketingowych, obsługi klienta oraz recyklingowych. W dużym uproszczeniu opiera się na zastosowaniu Veriori Crypto Quick Response czyli unikatowego identyfikatora dla każdego egzemplarza produktu, opartego o popularny kod QR, który jednak w odróżnieniu od tradycyjnych kodów posiada dodatkową, zaszyfrowaną w sposób uniemożliwiający podrobienie informację, a także wyposażony w funkcje dynamicznych przekierowań (pozwalających na dokonywanie korekt w „zaszytych” w kodzie informacjach w dowolnym momencie) oraz zaawansowanej analityki (pozwalającej na wykorzystywanie danych np.: dot. aktualnej lokalizacji oznaczonego egzemplarza produktu).

Veriori Authentication System jest rozwiązaniem komplementarnym, gdyż obejmuje cały cykl życia rynkowego produktu i na każdym etapie zapewnia szereg unikalnych korzyści:

• etap produkcji – oznaczenie produktów specjalnymi kodami Veriori Crypto Quick Response lub Data Matrix albo elektronicznymi etykietami NFC, umożliwia identyfikowanie oraz przechowywanie informacji na temat konkretnego egzemplarza lub serii,

• etap dystrybucji – po integracji z systemami dystrybutorów lub detalistów rozwiązanie VAS pozwala na śledzenie lokalizacji towaru i optymalizację dystrybucji, a także pozyskiwanie danych odsprzedażowych (dużym producentom ułatwia to walkę z tzw. „importem równoległym”) lub stanów magazynowych,

• etap sprzedażowy i marketingowy – rozwiązanie wspiera organizację i wprowadzanie programów lojalnościowych, konkursów konsumenckich, mechanizmów grywalizacyjnych, kuponów zniżkowych oraz programów typu cashback, m.in.:
oznaczenia naniesione na produktach mogą zostać również wykorzystane w akcjach
marketingowych, także w stosunku do serii wypuszczonych na rynek przed
startem kampanii (dzięki dynamicznym przekierowaniom),

• etap korzystania z produktu przez klienta – kod umieszczony na produkcie umożliwia
inicjowanie dowolnej interakcji z konsumentem w kanale online (w tym mobile) oraz może zostać użyty do gromadzenia danych statystycznych (np. dotyczących zainteresowania daną marką), ponadto dzięki dostępnej, prostej w obsłudze aplikacji mobilnej każdy, poprzez skanowanie kodu, może zweryfikować autentyczność oraz
pochodzenie produktu, a także zapoznać się z dodatkowymi materiałami produktowymi,

• etap posprzedażowy – kod może również dawać dostęp do rozszerzonych informacji o produkcie, wskazywać sposób jego użycia, ułatwiać kontakt z Biurem Obsługi Klienta, upraszczać proces składania reklamacji oraz odgrywać ważna rolę w procesie recyklingu produktu (np.: prezentując warunki zwrotu opakowania lub zasady segregacji odpadu).

Bezpłatne konsultacje eksperckie

Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż trudno przedstawić najnowsze rozwiązania technologiczne, w tak wymagającym obszarze jakim jest ochrona produktów oraz marek przed podrabianiem, w krótkim artykule (a z czytaniem dłuższych w Internecie jest generalnie problem 😊). Dlatego też mamy dla Ciebie propozycję. Jeżeli Twoja firma ma problemy z podróbkami i chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutecznych sposobów zabezpieczania produktów oraz ochrony marki, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z naszym ekspertem. Konsultacje trwają zazwyczaj ok. 30 min. i prowadzimy je w formie zdalnej (video konferencja – Microsoft Teams). Brzmi interesująco? Skorzystaj z wygodnego formularza kontaktowego i wybierz termin konsultacji najbardziej dogodny dla Ciebie. W razie dodatkowych pytań, śmiało pisz do mnie na [email protected].

Do usłyszenia!

Autor: Arkadiusz Bieniek, Business Development Manager, Veriori S.A.